O udruzi

Cilj rada Udruge invalida rada Požega je promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti invalida rada.

Udruga razmatra stanja i primjenu propisa na području prevencije invalidnosti, posebne zaštite invalida rada, te inicira prevencije nezgoda na poslu, prevencije profesionalnih bolesti, redovni pregledi radnika izloženih rizičnim poslovima, zdravstvena edukacija članova kao preventivni instrument.

Usklađuje i usmjerava aktivnosti i suradnju s drugim udrugama invalida u zemlji i inozemstvu i predlaže akcije od zajedničkog interesa.

Udruga surađuje s državnim i drugim tijelima, te s lokalnim samoupravnim i upravnim tijelima u pitanju od značaja za rješavanje problematike invalida rada i razvoja društveno-gospodarskih odnosa na tom području, organizira pravnu službu i savjetovalište za invalide rada, organizira i poticanje rekreativne i sportske aktivnosti, odmor invalida rada, provodi humanitarne akcije na principu volonterstva.